Bemutatkozás

Dr. Wolszky Ildikó 3529 Miskolc Bottyán János u. 12.
Tel: 20/4155369 e-mail: dr.wolszky@gmail.com

Beteg lett? Baleset érte? Megrokkant?
Van beteg, balesetet szenvedett, vagy rokkant hozzátartozója?
Nem tud tovább dolgozni? – Miből fog megélni?
Tudja, milyen ellátások járnak Önnek, vagy nem igazodik el az állandóan változó ellátások
útvesztőiben?
Tudja hová kell fordulni, hogy ne veszítsen időt, pénzt?
Ma Magyarországon számtalan szociális és egészségbiztosítási ellátás van, amelyek iránti
igényt több helyen lehet benyújtani.
A teljesség igénye nélkül, csak felsorolásszerűen, a legfontosabbak:
 Táppénz, baleseti táppénz
 Rokkantsági ellátás
 Rehabilitációs ellátás
 Baleseti járadék
 Baleseti hozzátartozói nyugellátás
 Özvegyi nyugdíj
 Szülői nyugdíj egészségkárosodáshoz, fogyatékossághoz kapcsolódóan
 Rokkantsági járadék
 Aktív korúak ellátása és rendszeres szociális segély
 Ápolási díj
 Kiemelt ápolási díj (KÁD)
 Vakok járadéka
 Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén járó gyermekgondozási
segély
 Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén járó családi pótlék
 Iskoláztatási támogatás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy számára
 Védendő fogyasztóknak nyújtott közüzemi szolgáltatások
 Fogyatékossági támogatás
 Súlyos fogyatékossághoz kapcsolódó adókedvezmények
 A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási kedvezményei
 Önkormányzati átmeneti segély
 Önkéntes kölcsönös önsegélyező és egészségpénztárak által nyújtott segélyek és
támogatások
 Hadigondozottak ellátásai
 Nemzeti gondozási díj
 Közgyógyellátás
 Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei

  • Parkolási igazolvány
  • gépjárműadó-kedvezmény
  • szerzési támogatás
  • ingatlan akadály-mentesítési támogatás

Segítünk eligazodni az ellátások, illetve jogszabályok útvesztőiben, így időben hozzájut az
Önt megillető ellátáshoz, illetve segítünk felkészülni a „leszázalékolásához”!
Így nem ad be felesleges igényeket, amikkel sok időt veszít és esetleg több hónapra elesik az
Önt megillető ellátástól, valamint tudomást szerez olyan ellátás(ok)ról, ami(k)ről nem is
hallott, pedig megilletik.
Forduljon Intézetünk nagy tapasztalatú, jogi szakokleveles orvosszakértőjéhez, Aki minderről
tájékoztatást ad Önnek!

Találatok: 56