Betegjogok védelme

 1. Betegjogok védelme
 • A betegek jogait és kötelezettségeit az egészségügyi törvény szabályozza.

Ezek:

 • Az egészségügyi ellátáshoz való jog
 • Az emberi méltósághoz való jog
 • A kapcsolattartás joga
 • A gyógyintézet elhagyásának joga
 • A tájékoztatáshoz való jog
 • Az önrendelkezéshez való jog
 • Az ellátás visszautasításának joga
 • Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
 • Az orvosi titoktartáshoz való jog

Találatok: 3